logo msk

Domov Na zámku, příspěvková organizace, je příspěvkovou organizací zřizovanou Moravskoslezským krajem.

logo prisp organizace MSK 

 

 

logo clen asociaceÚvod PDF Tisk Email

NOVÉ WEBOVÉ STRÁNKY
Připravujeme pro vás nové webové stránky. Na novou verzi se můžete těšit začátkem roku 2019.

 

 

PŘEDSTAVENÍ DOMOVA
Domov Na zámku se nachází v malé obci Kyjovice ve Slezsku, která leží mezi Ostravou a Opavou nedaleko obce Pustá Polom. Domov Na zámku tvoří zámecký areál, jehož dominantní částí jsou dvě hlavní budovy vzájemně propojené spojovacím krčkem. Významnou součástí celého komplexu je park se vzácnými dřevinami. Areál DOMOVA je zasazen doprostřed malebné přírody, kde je možné v klidu relaxovat, případně se věnovat procházkám po okolí. V samotné obci jsou dosažitelné pouze základní služby.

 


SOCIÁLNÍ PODPORA A PÉČE

Všichni víme, že stáří v samotě nepřináší jen dobré chvíle, přináší mnohdy i značné potíže, které staří lidé obtížně řeší. Mnohé těžkosti zažívají a řeší i blízcí příbuzní. Těm všem, kteří procházejí obdobnou životní situací a rodinám stojícím před rozhodováním a hledáním další vhodné péče o své nejbližší, nabízíme návštěvu a poradenství o dalších službách našeho DOMOVA.
Zájemce o naše sociální služby má právo i povinnost důkladného seznámení se se všemi potřebnými informacemi, které souvisí s pobytem v zařízení. Pomocníkem a prostředníkem v těchto záležitostech mu je v první řadě sociální pracovnice. Ta jej seznamuje s vnitřními pravidly pobytu, je mu nápomocna při práci s potřebnými podklady, doklady a formuláři (např. pomoc při vyplňování žádosti o umístění, vyjednávání smluvních podmínek pobytu, žádosti přihlášení a odhlášení pobytu, různé evidence apod.). V zájmu uživatele kontaktuje další strany a s nimi také jedná.
Během samotného pobytu jsou jak sociální pracovnice, tak tým pracovníků na úseku přímé péče nápomocni při vlastním poskytování sociálních služeb. Poskytují potřebné informace z oblasti sociální i sociálně právní, pomáhají při řešení opatrovnických náležitostí v případech zbavení způsobilosti k právním úkonům, pomáhají při řešení problémových situací apod. Současně respektují etické principy a dbají na ochranu lidských práv a oprávněných požadavků. Cílem a snahou našeho zařízení je efektivní koordinace a propojování sociálního prostředí, služeb, rodiny, úřadů aj. v zájmu podpory samotného uživatele.

Na financování běžných výdajů spojených s poskytováním základních druhů a forem sociálních služeb poskytl Moravskoslezský kraj účelovou dotaci v rámci dotačního programu na podporu poskytování sociálních služeb financovaného z kapitoly 313 Ministerstva práce a sociálních věcí. Výše dotace v jednotlivých létech je uvedena ve Zprávě o činnosti a plnění úkolů příspěvkové organizace (odkaz výroční zprávy).

 

HISTORIE ZÁMKU
V roce 1783 nechal Quido Antonín z Kalkreuthu postavit v Kyjovicích pozdně barokní zámek. V 1. pol. 19. století jej hrabě Falkenhain rozšířil a upravil v empírovém stylu. Na konci století přešel zámek do vlastnictví hrabat Stolberg-Stolbergů. Tento rod zde žil až do roku 1945, kdy byl z Kyjovic vypovězen. Po válce k datu 21.6.1945 převzala zámek Charita. Počátkem roku 1950 byla v jeho prostorách zřízena Okresní pomocná škola, která však neměla dlouhého trvání. Již o rok později zde zahájila činnost Krajská škola pro mládež. V roce 1957 ji nahradila Družstevní učňovská škola obchodní a kuchařská. Od roku 1966 přešel zámek do rukou Okresního výboru, Odboru sociálního zabezpečení a od roku následujícího datujeme vznik domova důchodců. Během let 1999 – 2002 prošla budova zámku rozsáhlou rekonstrukcí. Díky ní opět získala svůj ztracený lesk a právem se stala pýchou obce.

Park, nedílná součást zámeckého komplexu, byl vybudován patrně v 1.pol. 19.století za hrabat z Falkenhainu. Svou skladbou úspěšně aklimatizovaných druhů vzácných cizokrajných dřevin patří k nejcennějším a botanicky nejbohatším ve Slezsku. V současnosti je vyhledávaným místem pro relaxaci a načerpáním nových sil. V areálu zámeckého parku se konaly i nadační akce věnované handicapovaným dětem.