Aktuálně

PRAVIDLA PRO NÁVŠTĚVY V DOMOVĚ NA ZÁMKU PLATNÁ OD 22.12.2020

Vážené rodiny a příbuzní uživatelů našich služeb,

dovolujeme si Vás informovat, o novém usnesení Vlády ČR ze dne 21. prosince 2020 č. 1370, které nařizuje s účinností ode dne 22. 12. 2020 všem poskytovatelům sociálních služeb, poskytujícím sociální služby podle § 49 a § 50 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů (domov pro seniory, domov se zvláštním režimem), aby v případě vycházky uživatelů mimo objekt nebo areál zařízení, ve kterém je poskytována sociální služba, a to po dobu trvání nouzového stavu, byly splněny tyto podmínky: 
1. vycházka bude umožněna za podmínky, že uživatel bezprostředně po návratu bude umístěn do oddělených prostor a do 72 hodin od ukončení vycházky bude proveden první antigenní POC test, který bude zopakován za další 3 až 4 dny; umístění do oddělených prostor bude ukončeno v případě negativních výsledků obou testů,

2. uživatel sociálních služeb používá v průběhu vycházky respirátor alespoň třídy FFP2 nebo KN95
Dále také platí Pravidla pro návštěvy v Domově Na zámku platná od 2. 12. 2020, jejichž podmínkou je ve většině případů prokázání negativního výsledku testu na Covid-19.
Na základě dosavadních zkušeností se Vám snažíme vyjít vstříc a budeme provádět testování antigenními testy přímo v Domově Na zámku, a to v těchto termínech:

Pondělí   21.12.2020   14:00 – 16:00
Středa     23.12.2020   14:00 – 16:00
Pondělí   29.12.2020   14:00 – 16:00
Středa    30.12.2020   14:00 – 16:00

Testování je možné POUZE po předběžné rezervaci v pracovních dnech 
na telefonním čísle 734 265 832 v čase od 8.00 do 15.00 hod. Kapacita testování je 12 osob za hodinu.

Děkuji Vám za pochopení a respektování všech pravidel.

Kde nás najdete

Adresa
č.p. 1, 747 68 Kyjovice
Telefon
+420 553 778 026