Aktuálně

PRAVIDLA PRO NÁVŠTĚVY V DOMOVĚ NA ZÁMKU PLATNÁ OD 28. 5. 2020

Jsme velmi rádi, že uživatelé budou opět moci být v osobním kontaktu s Vámi a že je znovu můžete navštěvovat. Návštěvy však musíme organizovat a koordinovat, aby nedocházelo k velké koncentraci cizích osob a aby návštěvy probíhaly co nejbezpečnějším způsobem a nedocházelo k šíření onemocnění Covid-19.

Z důvodu epidemiologické situace a v návaznosti na Mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví ze dne 18. 5. 2020 a Doporučený postup 10/2020 vydaný Ministerstvem práce a sociálních věcí vydáváme tato pravidla pro realizaci návštěv. Žádáme všechny návštěvníky Domova, aby je při návštěvě svých blízkých důsledně dodržovali. Děkujeme za pochopení.

Pravidla pro realizaci návštěv:

 • Jednoho uživatele mohou navštívit současně maximálně 2 osoby.
 • Maximální doba jedné návštěvy je 1 hodina.
 • Datum a čas návštěvy je nutné domluvit minimálně 1 den předem u sociálních pracovnic na tel. čísle 734 265 832, a to v pondělí až pátek od 7:00 do 15:00 hodin.
 • Plánovat návštěvu lze v těchto časech:
  • pondělí až pátek:

v 10:00, 13:00, 14:30 a 16:00 hodin,

 • sobota, neděle, státní svátek:

v 8:30, 10:00, 13:00, 14:30, 16:00 a 17:30 hodin.

 • Návštěvy mohou probíhat pouze v určených vnitřních nebo venkovních prostorech. Návštěva na pokojích není možná, stejně jako volný pohyb návštěvníků po vnitřních prostorech Domova.
 • Na návštěvu si s sebou vezměte roušku, případně také vyplněné Prohlášení návštěvníka. Za nezletilou osobu vyplňuje Prohlášení návštěvníka jeho zákonný zástupce.
 • V dohodnutý čas návštěvy vyčkejte před hlavní budovou na pověřeného pracovníka. Při čekání dbejte prosím na bezpečný rozestup 2 metry mezi ostatními návštěvníky. Pracovník Vám změří teplotu a převezme od Vás vyplněné Prohlášení návštěvníka. Před začátkem návštěvy si musíte vydesinfikovat ruce. Následně Vás pověřený pracovník doprovodí na místo návštěvy.
 • Během návštěvy dodržujte bezpečný rozestup 2 metry a zdržujte se pouze na dohodnutém místě pro návštěvu.
 • Po ukončení návštěvy si opět vydesinfikujte ruce.
 • Pokud svému blízkému přinesete balené potraviny, oblečení či jiné osobní věci, předejte je nejprve pečovatelce k vydezinfikování. Prosíme, nenoste nebalené či doma vyrobené potraviny.
 • Do prostor Domova nemají přístup:
  • osoby s teplotou nad 37°C nebo jinými příznaky Covid-19 (kašel, dušnost, rýma, bolesti v krku, průjem),
  • domácí zvířata.

Kde nás najdete

Adresa
č.p. 1, 747 68 Kyjovice
Telefon
+420 553 778 026