logo msk

Domov Na zámku, příspěvková organizace, je příspěvkovou organizací zřizovanou Moravskoslezským krajem.

logo prisp organizace MSK 

 

 

logo clen asociaceNávštěvní řád PDF Tisk Email

Žádáme všechny návštěvníky našeho DOMOVA, aby si pečlivě pročetli tento "Návštěvní řád" a jím se řídili. Děkujeme.

 • Návštěvní hodiny jsou každý den od 8,00 hodin do 20,00 hodin.
 • Po domluvě s obslužným personálem umožňujeme návštěvy i mimo uvedenou návštěvní dobu.
 • Návštěvy jsou možné ve společenských prostorech i na samotných pokojích uživatelů.
 • Při návštěvě konané na pokoji svého blízkého je návštěvník povinen respektovat soukromí ostatních spolubydlících.
 • Do prostor našeho zařízení nemají přístup a případně jsou vyvedeny osoby v podnapilém stavu nebo pod vlivem drog.
 • Dále osoby, které se chovají vulgárně k uživatelům služby nebo k pracovníkům. 
 • Dále osoby, které jsou postiženy jakoukoli nemocí ohrožující zdraví našich uživatelů a jiných přítomných osob.
 • Je zakázán vstup osobám nacházejících se v karanténě pro výskyt infekce, členům rodiny nebo příslušníkům domácnosti, v níž se vyskytla přenosná nemoc a nemocný není izolován.
 • Návštěva DOMOVA může být odepřena i osobám, jejichž přítomnost by mohla mít prokazatelně rušivý vliv na bezpečnost, etiku a pořádek.
 • Přání a stížnosti týkající se DOMOVA nebo samotných zaměstnanců mohou návštěvníci podat osobně u jakékoliv pracovnice našeho zařízení.
 • V prostoru DOMOVA je zakázáno kouření na jiných než vymezených místech pro kuřáky.
 • V rámci celého objektu je zakázáno manipulovat s ovládáním elektroinstalace, topením a ostatním technickým zařízením.