logo msk

Domov Na zámku, příspěvková organizace, je příspěvkovou organizací zřizovanou Moravskoslezským krajem.

logo prisp organizace MSK 

 

 

logo clen asociacePoskytované služby PDF Tisk Email

V Domově Na zámku poskytujeme dvě pobytové sociální služby: Domov pro seniory a Domov se zvláštním režimem.

 

Poskytujeme základní služby:

 • poskytnutí ubytování za úhradu,
 • poskytnutí stravy za úhradu,
 • poskytnutí péče ve sjednaném rozsahu za úhradu.

 

Poskytujeme zdravotní služby:

 • zdravotní a ošetřovatelská podpora a péče bezplatně.

 

Poskytujeme doplňkové služby:

 • fakultativní služby, tedy služby, které si uživatelé hradí sami za úhradu,
 • služby poskytované bezplatně.

   

 

ZÁKLADNÍ POSKYTOVANÉ SLUŽBY

 

Poskytnutí ubytování


Ubytování poskytujeme v jednolůžkových a dvoulůžkových pokojích. Většina pokojů je vybavena moderním nábytkem (postele, šatní skříně, noční stolky) a vlastním sociálním zařízením, případně toaletním koutem. Po domluvě je možné dovybavení a zkrášlení pokoje vlastními věcmi včetně umístění vlastního TV.

Společné prostory účelně navazují na ubytovací část. Jejich vybavení a výzdoba vytváří podmínky k dalšímu odpočinku, k soukromému posezení či společným činnostem. Společenské místnosti jsou vybaveny TV. Veškeré užívané místnosti splňují hygienické požadavky (odpovídající teplota, udržování čistoty, větrání, denní osvětlení, výmalba). Celý DOMOV je bezbariérový. Součástí ubytování je také každodenní úklid, praní a žehlení prádla v prádelně DOMOVA.

 

Kapacita domova pro seniory je 20 osob.

Kapacita domova se zvláštním režimem je 52 osob.

 


Poskytnutí stravy


Stravu připravuje kvalifikovaný personál v kuchyni DOMOVA. Pestrostí a provedením je blízké domácím podmínkám. Jídelníček je sestavován tak, aby odpovídal zdravé výživě. Hodnotové, obsahové a množstevní složení stravy je přizpůsobováno konkrétním zdravotním stavům našich uživatelů. Zahrnuje stravu normální a dietní podle indikace lékaře.
Celodenní stravování zahrnuje snídani, oběd, odpolední svačinu a večeři, v případě diabetické stravy navíc dopolední svačinu a druhou večeři. U obědu a  večeře nabízíme výběr ze dvou jídel. Dále podle potřeby zajišťujeme ohřev jídla a jiné nezbytné úpravy jídel (krájení, mixování). Volně a bez omezení je k dispozici slazený i hořký čaj. Při různých svátečních událostech či jiných oslavách, například o vánočních svátcích, Velikonocích apod. připravujeme sváteční stravu.
Jídelníček je vypracováván na období jednoho týdne a je běžně zveřejňován na přístupném místě na všech poschodích našeho DOMOVA.
Stravu podáváme dle přání uživatele v jídelnách nebo na pokoji.
Návrhy a připomínky ke stravování je možné uplatňovat na společných poradách s uživateli služeb.

 


Poskytnutí péče ve sjednaném rozsahu


Péči poskytujeme osobám se sníženou soběstačností, které potřebují pomoc další osoby. Rozsah péče je sjednán s každým uživatelem dle jeho individuálních potřeb. 

 

Péči poskytujeme v těchto oblastech: 

 • Pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu, která spočívá v pomoci při běžných úkonech osobní hygieny (umývání, koupání, péče o zuby), pomoci při péči o vlasy (mytí, česání), pomoci při péči o nehty (stříhání), pomoci při použití WC.
 • Pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu spočívá v pomoci při oblékání a svlékání včetně speciálních pomůcek, pomoci při přesunu na lůžko nebo vozík, pomoci při vstávání z lůžka, uléhání, změně poloh, pomoci při podávání jídla a pití, pomoci při prostorové orientaci, samostatném pohybu ve vnitřním i vnějším prostoru.
 • Zprostředkování kontaktu se společenským prostředím. Všem uživatelům nabízíme individuální podporu při využívání místních veřejných služeb (kadeřnictví, kostel, místní obchod, pošta, kulturní akce obce), podporujeme je ve vzájemných návštěvách a v kontaktech s rodinami. Rodinným příslušníkům umožňujeme v podstatě kdykoliv navštívit své blízké a pro průběh vlastních návštěv se snažíme vytvářet optimální podmínky pro dostatečné soukromí. Rodinné příslušníky podporujeme ve snaze přispět vlastními silami v péči o jejich blízké.
  Pro uživatele a jejich blízké pořádáme různé společenské akce v DOMOVĚ (hudební produkce, sportovní zápolení, vystoupení dětí a podobně).
 • Sociálně terapeutické činnosti a aktivizační činnosti. Pomocí těchto činností se pracovníci snaží udržet poznávací, motorické i sociální dovednosti uživatelů. Dle potřeb a zájmů uživatelů nabízíme tyto činnosti: nácvik sebeobsluhy, aktivizací chůzí, vaření, trénování pozornosti, paměti a verbálního projevu, kondiční cvičení, rukodělné činnosti, besedy, předčítání, sportovní hry, zpívání, canisterapii.
 • Pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí.

 

 

ZDRAVOTNÍ SLUŽBY

V rámci zdravotních služeb poskytujeme:

 • Ošetřovatelskou péči - nepřetržitě prostřednictvím zdravotních sester.
 • Lékařskou péči - jednou týdně prostřednictvím praktického lékaře přímo v DOMOVĚ a psychiatrem, který dochází do DOMOVA podle potřeby.
 • Jiné odborné zdravotnické úkony - jsou zajišťovány v odborných zdravotnických zařízeních či v ambulancích specialistů.DOPLŇKOVÉ SLUŽBY

Služby, které si uživatelé hradí sami:

 • Za poplatek poskytujeme dopravu služebním autem za soukromými účely (např. návštěvy, nákupy, lékař…).
 • Návštěvy kulturních společenských zařízení. Jedná se o návštěvy výstavišť, společenských zařízení apod. Ceny vycházejí z předběžných kalkulací podle navštíveného kulturního nebo společenského zařízení.

Služby poskytované bezplatně:

 • Televizor na pokoji a vybavení kuchyňky.
 • Zprostředkování kadeřnických a pedikérských služeb.
 • Na žádost uživatele převezmeme do úschovy cenné věci např. peněžní hotovost, vkladní knížky, klenoty a jiné cennosti.
 • Zprostředkování kontrol a revizí elektrospotřebičů uživatelů.
 • Zprostředkování duchovní péče (pravidelné bohoslužby, návštěvy kněze).