Veřejné zakázky

Vyhlásili jsme veřejnou zakázku malého rozsahu pod názvem Úprava četného nádvoří II, jejíž předmětem jsou úpravu parku a zabezpečení vhodných zpevněných ploch a chodníků v tzv. "čestném nádvoří" pro využití klienty Domova Na zámku i pro veřejnost a přemístění parkoviště pro osobní automobily. Práce budou spočívat především v odstranění asfaltové plochy parkoviště před vstupem do zámku a nahrazení záhonem s vodním prvkem a mlatovou plochou, dále ve zpevnění komunikací určené pro chůzi, v instalaci venkovního mobiliáře a vytvoření parkovacího stání na zpevněném štěrkovém trávníku pro 11 automobilů, vybudování závlahy a založení nové travnaté plochy, její první pokosení, kácení stromů a výsadba nových stromů a keřů.

Odkaz : https://nen.nipez.cz/SeznamPlatnychProfiluZadavatelu/MultiprofilZakladniUdajeOZadavateliM-42917856/SeznamZahajenychZadavacichPostupu-42917856/

Kde nás najdete

Adresa
č.p. 1, 747 68 Kyjovice
Telefon
+420 553 778 026