logo msk

Domov Na zámku, příspěvková organizace, je příspěvkovou organizací zřizovanou Moravskoslezským krajem.

logo prisp organizace MSK 

 

 

logo clen asociaceÚhrady PDF Tisk Email

V našem zařízení hradí uživatel sociální služby:

nárokové - takové, které je povinen od našeho zařízení odbírat:

  • ubytování
  • stravu
  • péči (v případě, že mu je přiznán příspěvek na péči podle zákona č.108/2006 Sb.)

nenárokové - (fakultativní činnosti) takové, které není povinen od našeho zařízení odbírat, ale může si je sjednat:

  • doprava služebním autem za soukromými účely (např. návštěvy lékaře, nejbližších příbuzných, nutné nákupy…),
  • provoz vlastní varné konvice.

Všechny potřebné informace o úhradách (složení, změny, souvislosti) sdělí zájemci o umístění v DOMOVĚ naše sociální pracovnice.


1. ÚHRADY NÁROKOVÉ 

a) Výše úhrady za ubytování - stanovuje se podle počtu dnů v měsíci - při 31 dnech činí:

1       lůžkový pokoj bez vlastního soc.zař.(hl. budova) 4.464,- Kč
1       lůžkový pokoj s vlastním soc.zař.(hl. budova) 4.805,- Kč
2       lůžkový pokoj bez vlastního soc.zař.(hl. budova) 3.937,- Kč
2       lůžkový pokoj s vlastním soc.zař.(hl. budova) 4.619,- Kč
       
   
1       lůžkový pokoj s vlastním soc.zař.(vedl.budova) 5.115,- Kč
1       lůžkový pokoj bez vlastního soc.zař.(vedl.budova)              4.867,- Kč
2       lůžkový pokoj s vlastním soc.zař (vedl.budova) 4.619,- Kč

  

 

b) Výše úhrady za stravu - stanovuje se podle počtu dnů v měsíci- při 31 dnech činí:

Strava normální v rozsahu:

snídaně, oběd, večeře a jedno vedlejší jídlo         

                        4.805,- Kč

Strava dietní v rozsahu:

snídaně, oběd, večeře a tři vedlejší jídla

                        

                        4.867,- Kč

 

 
c) Výše úhrady za péči - za jeden měsíc:
Výše úhrady za péči vychází z přiznaného příspěvku, který odpovídá určitému stupni závislosti.:

I. stupeň (lehká závislost)     880,- Kč
II. stupeň (středně těžká závislost)                            4.400,- Kč
III. stupeň (těžká závislost) 8.800,- Kč
IV. stupeň (úplná závislost)                  13.200,- Kč


2. ÚHRADY NENÁROKOVÉ  (FAKULTATIVNÍ ČINNOSTI)

  • Doprava služebním autem za soukromými účely   10,- Kč/km jízdy.

 

 DŮCHOD, PŘÍSPĚVEK NA PÉČI

Důchod je vyplácen měsíčně na základě sjednaného a zvoleného způsobu platby uživatelem služeb.

Příspěvek na péči se stává v celé výši součástí úhrady za poskytované sociální služby.