Aktuálně

PRAVIDLA PRO NÁVŠTĚVY V DOMOVĚ NA ZÁMKU PLATNÁ OD 08.06.2021

Vážené rodiny a příbuzní uživatelů našich služeb, 

dovolujeme si Vás upozornit v návaznosti na Mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví MZDR 14597/2021-3 ze dne 7. 6. 2021 na úpravu pravidel pro realizaci návštěv uživatelů platnou od 8.6.2021 do odvolání. 

 • Návštěvy budou umožněny pouze osobám, které:
  • doloží doklad o negativním výsledku vyšetření RT-PCR testu na přítomnost antigenu viru SARS CoV-2, který absolvovali nejdéle 7 dní před realizovanou návštěvou,
  • doloží doklad o negativním výsledku vyšetření POC testu na přítomnost antigenu viru SARS CoV-2, který absolvovali nejdéle 72 hodin před realizovanou návštěvou,
  • v době 180 dnů před dnem návštěvy prodělaly onemocnění COVID-19 a doloží o tom doklad,
  • byly očkovány první dávkou očkovací látky v případě dvoudávkového schématu a uplynulo od aplikace 22 dní, ale ne více než 90 dni, pokud nebyla aplikována druhá dávka,
  • byly očkovány první dávkou očkovací látky v případ dvoudávkového schématu a uplynulo od aplikace 22 dní, ale ne více než 9 měsíců, pokud byla aplikovaná druhá dávka,
  • nebo osoby, které byly očkovány v případě jednodávkového schématu a uplynulo od její aplikace nejméně 14 dní, ale ne více než 9 měsíců,
  • nebo osoby, které absolvovaly nejdéle 72 hodin  před realizovanou návštěvou v rámci povinného testování zaměstnanců test na stanovení přítomnosti antigenu SARS-CoV-2 s negativním výsledkem a doloží o tom doklad nebo čestné prohlášení,
  • nebo osoby, které absolvovaly nejdéle 72 hodin  před realizovanou návštěvou ve škole nebo školském zařízení test na stanovení přítomnosti antigenu SARS-CoV-2 s negativním výsledkem  a doloží o tom doklad nebo čestné prohlášení, resp. čestné prohlášení zákonného zástupce,
  • u uživatelů v terminálním stádiu je návštěva umožněna bez testování.

Osoba navštěvující uživatele, která splní některou z uvedených podmínek, může vykonat návštěvu za podmínky, že po dobu návštěvy používá osobní ochranné pomůcky dýchacích cest, a to minimálně respirátor třídy FFP2 nebo KN95 bez výdechového ventilu [s výjimkou dětí do dvou let věku, které nemusí mít ochranný prostředek dýchacích cest, a s výjimkou dětí od dvou do patnácti let věku, pokud mají jiný ochranný prostředek dýchacích cest (nos, ústa), který brání šíření kapének], a při dodržení dalších režimových opatření poskytovatele; v případě návštěv uživatelů v terminálním stadiu nevyléčitelného onemocnění lze návštěvu připustit za podmínky, že osoba navštěvující uživatele dodržuje režimová opatření poskytovatele;

Pravidla pro realizaci návštěv:

•          Jednoho uživatele mohou navštívit maximálně 2 osoby a maximální doba jedné návštěvy je 1/2 hodiny.

•          Datum a čas návštěvy je nadále nutné domluvit minimálně 1 den předem u sociálních pracovnic na tel. čísle 734 265 832, a  to v pondělí až pátek od 7:00 do 15:00 hodin.

•          Návštěvy mohou probíhat denně v těchto časech:

v 10:00, 14:00 a 16:00 hodin. 

Čas plánované návštěvy je nutné dodržet. Při pozdním příchodu nebude návštěva z organizačních důvodů umožněna.

Děkuji Vám za pochopení a respektování.

Ing. Ivana  Martiníková 

ředitelka 

Kde nás najdete

Adresa
č.p. 1, 747 68 Kyjovice
Telefon
+420 553 778 026