Aktuálně

PRAVIDLA PRO NÁVŠTĚVY V DOMOVĚ NA ZÁMKU PLATNÁ OD 01.11.2021

Vážené rodiny a příbuzní uživatelů našich služeb, 

dovolujeme si Vás upozornit v návaznosti na Mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví na úpravu pravidel pro realizaci návštěv uživatelů platnou od 1.11.2021 do odvolání. 

Návštěvy budou umožněny pouze osobám, které:

  • doloží doklad o negativním výsledku vyšetření RT-PCR testu na přítomnost antigenu viru SARS CoV-2, který absolvovali nejdéle 72 hodin před realizovanou návštěvou,
  • doloží doklad o negativním výsledku vyšetření POC testu na přítomnost antigenu viru SARS CoV-2, který absolvovali nejdéle 24 hodin před realizovanou návštěvou,
  • v době 180 dnů před dnem návštěvy prodělaly onemocnění COVID-19 a doloží o tom doklad,
  • byly očkovány proti onemocnění COVID-19 a doloží, že:   

a) od aplikace druhé dávky očkovací látky v případě dvoudávkového schématu podle souhrnu údajů o léčivém přípravku (dále jen „SPC“) uplynulo nejméně 14 dní,

b) od aplikace dávky očkovací látky v případě jednodávkového schématu podle SPC uplynulo nejméně 14 dní

  • u uživatelů v terminálním stádiu je návštěva umožněna bez testování.

Osoba navštěvující uživatele, která splní některou z uvedených podmínek, může vykonat návštěvu za podmínky, že po dobu návštěvy používá osobní ochranné pomůcky dýchacích cest, a to minimálně respirátor třídy FFP2 nebo KN95 bez výdechového ventilu [s výjimkou dětí do dvou let věku, které nemusí mít ochranný prostředek dýchacích cest, a s výjimkou dětí od dvou do patnácti let věku, pokud mají jiný ochranný prostředek dýchacích cest (nos, ústa), který brání šíření kapének], a při dodržení dalších režimových opatření poskytovatele; v případě návštěv uživatelů v terminálním stadiu nevyléčitelného onemocnění lze návštěvu připustit za podmínky, že osoba navštěvující uživatele dodržuje režimová opatření poskytovatele;

Pravidla pro realizaci návštěv:

  • Jednoho uživatele mohou navštívit maximálně 2 osoby a maximální doba jedné návštěvy je 1/2 hodiny.
  • Datum a čas návštěvy je nadále nutné domluvit minimálně 1 den předem u sociálních pracovnic na tel. čísle 734 265 832, a  to v pondělí až pátek od 7:00 do 15:00 hodin.
  • Návštěvy mohou probíhat denně v těchto časech:

v 10:00, 14:00 a 16:00 hodin. 

Čas plánované návštěvy je nutné dodržet. Při pozdním příchodu nebude návštěva z organizačních důvodů umožněna.

Děkuji Vám za pochopení a respektování.

Ing. Ivana  Martiníková - ředitelka 

Kde nás najdete

Adresa
č.p. 1, 747 68 Kyjovice
Telefon
+420 553 778 026