Financování

Financování

Moravskoslezský kraj jako zřizovatel poskytnul naší příspěvkové organizaci dotaci ve výši 84 tisíc Kč na nákup 28 ks televizních přijímačů v rámci dotačního Programu podpory vybavení zařízení sociálních služeb v souvislosti s přechodem na vysílací standard DVB T2. V současné době všechny televizní přijímače na pokojích uživatelů a ve společných prostorách splňují požadavky nového vysílacího standardu.

 

Novelou zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, je s účinností od 21. 2. 2017 příspěvkové organizaci stanovena povinnost sestavovat rozpočet a střednědobý výhled rozpočtu, které schvaluje její zřizovatel.

Rozpočet příspěvkové organizace je plán výnosů a nákladů na kalendářní rok a střednědobý výhled rozpočtu je plán nákladů a výnosů na další dva roky následující po roce, na který je sestavován plán na kalendářní rok.

Povinnost zveřejnit návrh rozpočtu/střednědobého výhledu rozpočtu a schválený rozpočet/střednědobý výhled rozpočtu je zajištěna zveřejněním na internetových stránkách zřizovatele www.msk.cz/verejna_sprava/index.html.

Kde nás najdete

Adresa
č.p. 1, 747 68 Kyjovice
Telefon
+420 553 778 026 
 

logo FB