Domov Na zámku, p. o. dlouhodobě usiluje o poskytování kvalitních služeb pro seniory. Uživatelům nabízíme nejen krásné prostředí, ale také vstřícný a erudovaný personál. I díky tomu se můžeme prezentovat těmito získanými certifikáty:

 

Značka kvality

V roce 2022 jsme úspěšně obhájili certifikát značky kvality, kterou na základě auditu uděluje Asociace poskytovatelů sociálních služeb.

Cílem Značky kvality v sociálních službách je poskytnout novým uživatelům sociální služby či zájemcům o ni, ale také jejich rodinným příslušníkům, jednoznačnou informaci o tom, jakou kvalitu mohou od života v daném zařízení sociálních služeb očekávat. Jde o systém externí certifikace, který je založen na tzv. udělování hvězd. V praxi tak již při vstupu do zařízení uvidí jak jeho nový uživatel, tak případně i jeho rodina, zda jde např. o zařízení dvouhvězdičkové nebo pětihvězdičkové. Značka kvality v sociálních službách hodnotí z perspektivy uživatele všechny důležité aspekty poskytování sociální služby, a to ubytování, stravu, volný čas a kulturu, partnerství a péči.

 

Certifikace ISO 50001 - Energetický management

Domov Na zámku, p. o. si dlouhodobě uvědomuje složitou situaci ohledně spotřeby energií a při své činnosti se snaží o co nejefektivnější provoz. Organizace sleduje metodiku Moravskoslezského kraje v oblasti EnMS a dle svých možností jí aplikuje ve svém provozu.  Ve dnech 7. a 8. listopadu proběhl v rámci organizací Moravskoslezského kraje dozorový audit v rámci ISO 50001 - Energetický management (EnMS), prováděný externí firmou. Audit všechny zavedené úsporné opatření vyhodnotil jako adekvátní vzhledem ke kulturní památce, kde je prováděná činnost organizace.

 

Paliativní péče

Čas umírání je náročným obdobím v životě člověka. Lidé tehdy často přemýšlí nad tím, jak dříve žili, hodnotí své činy, někdy řeší staré křivdy nebo viny, snaží se kontaktovat blízké, přátele a často k rozhovorům o svém životě a smrti přizvou personál domova nebo své blízké.

Naše zařízení se rozhodlo vydat se cestou doprovázení, cestou opravdového a toho nejniternějšího lidství. Do zbylých dní umírajícího se snažíme vnášet kvalitu. Proto jsme vzdělávání všech pracovníků v přímé péči v roce 2022 zacílili na tuto oblast a usilovali o certifikaci v paliativní péči. Získání certifikátu předcházelo důkladné proškolení všech pracovníků v sociálních službách, sociálních pracovnic, všeobecných sester, jejich vedoucích a dobrovolnice s absolvováním závěrečné zkoušky a následným auditem paliativní péče v Domově Na zámku.

Výsledkem této snahy bylo získání certifikace paliativní péče „Pohlaďme umírajícímu tvář.“

 

Pracoviště pracující s Bazální stimulací

Bazální stimulace je vědecký pedagogicko-ošetřovatelský koncept, který se využívá zvláště u osob imobilních, osob s poruchami komunikace, s omezením kognitivních funkcí či smyslovým postižením. Protože řada uživatelů Domova Na zámku má právě tyto obtíže, začali jsme se již v roce 2012 zajímat o tento koncept. Během tohoto roku a i v letech následujících se pracovníci v sociálních službách postupně proškolovali v základním a následně nástavbovém akreditovaném kurzu. Na základě získaných vědomostí a ve spolupráci s lektorkou jsme vypracovali metodiku tak, aby prvky Bazální stimulace všichni pracovníci prováděli cíleně a systematicky. Po začlenění konceptu do každodenního poskytování péče jsme v září 2020 úspěšně prošli auditem a získali certifikát „Pracoviště pracující s Bazální stimulací.“

Koncept Bazální stimulace uplatňuje vysoce individualizovanou péči a orientuje se na potřeby člověka. Péče je v tomto konceptu strukturovaná tak, aby byly podporovány zachovalé komunikační a pohybové schopnosti. Předpokladem je také práce s autobiografií. Koncept má vypracované techniky pro stimulaci vnímání tělesného schématu (somatická stimulace), vestibulární stimulaci, vibrační, taktilně-haptickou, chuťovou, optickou, auditivní a olfaktorickou stimulaci. U uživatelů s nezvratnými změnami jejich tělesného a duševního stavu výrazně podporuje kvalitu jejich života.

Kde nás najdete

Adresa
č.p. 1, 747 68 Kyjovice
Telefon
+420 553 778 026 
 

logo FB